โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ผลการตรวจคัดกรอง Covid-19 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูนกรุณากรอกเลขที่บัตรประชาชน