โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  
โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ WELCOME โรงพยาบาลบ้านธิ ขอขอบพระคุุณ ท่านมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อชำระค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ชมรมรักษ์เพลงรักเพื่อนเชียงใหม่-ลำพูน จำนวน 17,850 บาท, ยอดเงินบริจาค 70,300 บาท ของทีม บิ๊กไบร์ท ขอบคุณในนาม 1.กลุ่มชมรม Goldwing club of Thai land 34,800 บาท 2.น.ส.ลออ เสริมศรี 10,000 บาท 3.นายรัฐพงษ์ สุมณศิริ 10,000 บาท 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรพรศรีศักดิ์ 5,000 บาท 5.นายสุวิทย์ มณีทอง 5,000 บาท 6.นางสุทธิรักษ์ มณีทอง 5,000 บาท 7.น.ส.วรุณยุพา ทาริยะ 500 บาท

โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนนางสมสกุล เกียรติอนันต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บริการแพทย์ทางเลือก และดูแลสุขภาพระยะยาว ภายในปี 2563

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ขอขอบคุณ ผู้บริจาค เงินและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ติดตามรายการผู้บริจาคได้ที่ www.facebook.com/banthihosp
ข่าวสารของหน่วยงาน

เรื่อง
โรงพยาบาลบ้านธิ ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 โพส: 03 เม.ย. 2563 ดู: 11
คำชี้แจง เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านธิได้รับแจ้งจากชุมชนว่าพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จึงรุกเข้าตรวจสอบ แต่พบว่าไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 แต่อย่างใด โพส: 27 ก.พ. 2563 ดู: 14
ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โพส: 30 ม.ค. 2563 ดู: 8
กัญชา ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข โพส: 08 ม.ค. 2563 ดู: 10
กลุ่มสายบุญครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง ร่วมบุญกับครูบากฤษดา สุเมโธกันอีกรอบครับ โพส: 19 ธ.ค. 2562 ดู: 15

รับสมัครงาน

เรื่อง
ประกาศ สสจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 12 ก.ย. 2562 ดู: 12
ขอขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ถึงวันที่วัน 16 มีนาคม 2561 โพส: 14 มี.ค. 2561 ดู: 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน 11 ตำแหน่ง) โพส: 18 ม.ค. 2561 ดู: 10
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 11 ตำแหน่ง ) โพส: 04 ม.ค. 2561 ดู: 8
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 20 พ.ย. 2560 ดู: 8

รูปภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลบ้านธิได้รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เรื่อง
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มีนาคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 10
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 7
ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โพส: 11 ก.พ. 2563 ดู: 8
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านธิ ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ เรื่องแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน ธันวาคม เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านธิประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โพส: 14 ม.ค. 2563 ดู: 6

จัดซื้อจัดจ้าง ITA

เรื่อง
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน เมษายน พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 01 พ.ค. 2563 ดู: 7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 โพส: 01 พ.ค. 2563 ดู: 7
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โพส: 13 มี.ค. 2563 ดู: 10
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โพส: 13 มี.ค. 2563 ดู: 7
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 27 ก.พ. 2563 ดู: 7

17,890

ประชากรกลางปี 2561

3

แพทย์

121

บุคลากร

2

รพ.สต.


Link ที่เกี่ยวข้อง