โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  
***ประชาสัมพันธ์จากงาน IT จากข่าว กรณี โรงพยาบาลสระบุรี ถูกไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งเข้ารหัสฐานข้อมูล MIS ของโปรแกรมโรงพยาบาล และเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงินที่สูง เพื่อแลกกับการได้ข้อมูลคืน ซึ่งทำให้ข้อมูลในระบบ MIS ของโรงพยาบาล ทุกระบบหยุดชงัก ไม่สามารถรับบริการผู้ป่วยตามปกติได้นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ตรวจสอบ และตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต กับเครื่องสำนักงานที่เชื่อมต่อกับระบบ HosXP และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้ 1.ระมัดระวังการเปิด Link และไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ 2.ระมัดระวังเรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รู้จัก 3.ให้ความสำคัญกับการใช้ Anti-Virus 4.หากเห็นสิ่งผิดปกติในการใช้งาน ควรแจ้งงาน IT ให้ช่วยตรวจเช็คทันที 5.หลักเลี่ยงการใช้งาน File Sharing หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรเปิดใช้เท่าที่จำเป็นและจำกัดการเข้าถึงเท่าที่จำเป็น 6.ไม่ควรติดตั้งโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยตนเอง ควรให้ IT เป็นผู้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น จึงเรียนมาให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบคุณครับ

โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนนางสมสกุล เกียรติอนันต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บริการแพทย์ทางเลือก และดูแลสุขภาพระยะยาว ภายในปี 2563

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง


ขอขอบคุณ ผู้บริจาค เงินและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ติดตามรายการผู้บริจาคได้ที่ www.facebook.com/banthihosp
ข่าวสารของหน่วยงาน

เรื่อง
โรงพยาบาลบ้านธิ ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 โพส: 03 เม.ย. 2563 ดู: 96
คำชี้แจง เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านธิได้รับแจ้งจากชุมชนว่าพบผู้ป่วยมีอาการคล้ายผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จึงรุกเข้าตรวจสอบ แต่พบว่าไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 แต่อย่างใด โพส: 27 ก.พ. 2563 ดู: 93
ประกาศโควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น ๙ สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โพส: 30 ม.ค. 2563 ดู: 85
กัญชา ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข โพส: 08 ม.ค. 2563 ดู: 96
กลุ่มสายบุญครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง ร่วมบุญกับครูบากฤษดา สุเมโธกันอีกรอบครับ โพส: 19 ธ.ค. 2562 ดู: 141

รับสมัครงาน

เรื่อง
ประกาศ สสจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 12 ก.ย. 2562 ดู: 175
ขอขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ถึงวันที่วัน 16 มีนาคม 2561 โพส: 14 มี.ค. 2561 ดู: 97
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน 11 ตำแหน่ง) โพส: 18 ม.ค. 2561 ดู: 98
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( 11 ตำแหน่ง ) โพส: 04 ม.ค. 2561 ดู: 89
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 20 พ.ย. 2560 ดู: 94

รูปภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลบ้านธิได้รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เรื่อง
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 แบบ สขร.1 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 06 ส.ค. 2563 ดู: 34
ประกาศเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 63 โพส: 21 ก.ค. 2563 ดู: 69
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มีนาคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 77
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 76
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 82

จัดซื้อจัดจ้าง ITA

เรื่อง
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน เมษายน พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 01 พ.ค. 2563 ดู: 70
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 โพส: 01 พ.ค. 2563 ดู: 84
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โพส: 13 มี.ค. 2563 ดู: 88
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โพส: 13 มี.ค. 2563 ดู: 78
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 27 ก.พ. 2563 ดู: 77

17,890

ประชากรกลางปี 2561

3

แพทย์

121

บุคลากร

2

รพ.สต.


Link ที่เกี่ยวข้อง