โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 1. ประกาศวงเงิน 07 พ.ย. 2565 ดู: 19
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 2. ประกาศ spec 07 พ.ย. 2565 ดู: 20
3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 3. ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า 07 พ.ย. 2565 ดู: 52
4 ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2565 ดู: 50
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 16 พ.ย. 2564 ดู: 175

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :