โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 วัสดุทั่วไป 28 พ.ย. 2565 ดู: 57

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :