โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 วัสดุทั่วไป

โพส: 28 พ.ย. 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 วัสดุทั่วไป