โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  
***ประชาสัมพันธ์จากงาน IT จากข่าว กรณี โรงพยาบาลสระบุรี ถูกไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งเข้ารหัสฐานข้อมูล MIS ของโปรแกรมโรงพยาบาล และเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงินที่สูง เพื่อแลกกับการได้ข้อมูลคืน ซึ่งทำให้ข้อมูลในระบบ MIS ของโรงพยาบาล ทุกระบบหยุดชงัก ไม่สามารถรับบริการผู้ป่วยตามปกติได้นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ตรวจสอบ และตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต กับเครื่องสำนักงานที่เชื่อมต่อกับระบบ HosXP และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้ 1.ระมัดระวังการเปิด Link และไฟล์ที่แนบมากับอีเมล 2.ระมัดระวังเรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รู้จัก 3.ให้ความสำคัญกับการใช้ Anti-Virus 4.หากเห็นสิ่งผิดปกติในการใช้งาน ควรแจ้งงาน IT ให้ช่วยตรวจเช็คทันที 5.หลักเลี่ยงการใช้งาน File Sharing หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรเปิดใช้เท่าที่จำเป็นและจำกัดการเข้าถึงเท่าที่จำเป็น 6.ไม่ควรติดตั้งโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยตนเอง ควรให้ IT เป็นผู้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น จึงเรียนมาให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบคุณครับ

โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนนางสมสกุล เกียรติอนันต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี 2568

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ประกาศทั่วไป...


< section id="home-service" style="margin-top:20px;">

ขอขอบคุณ ผู้บริจาค เงินและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ข่าวสารของหน่วยงาน

เรื่อง
สัญญาซื้อ เครื่องปั่นไฟ 300 kv โพส: 20 ม.ค. 2566 ดู: 312
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน ประจำปี 2566 โพส: 26 ต.ค. 2565 ดู: 157
เนื่องในวันทันตสาธารณสุข "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" โพส: 21 ต.ค. 2565 ดู: 156
เนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โรงพยาบาลบ้านธิได้จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โพส: 21 ต.ค. 2565 ดู: 128
คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ โพส: 02 ส.ค. 2565 ดู: 144
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วัน รณรงค์ตรวจเอชไอวี โดยมีประเด็นสื่อสาร "HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อไป" และได้บูรณาการร่วมดำเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test กลุ่มเป้าหมายเพศหญิง อายุ 30-59 ปี จำนวน 72 คน โพส: 01 ก.ค. 2565 ดู: 186
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 โพส: 30 มิ.ย. 2565 ดู: 153
ประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบ โพส: 06 ม.ค. 2565 ดู: 89

รับสมัครงาน

เรื่อง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 053 984325-6 ต่อ 101, 107, 301,302 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ โพส: 11 พ.ย. 2565 ดู: 140
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านธิเปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,200 บาท รับสมัครวันที่ 1 - 5 พ.ย. 64 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ ในวันและเวลาราชการ โพส: 28 ต.ค. 2564 ดู: 346
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โพส: 11 พ.ค. 2564 ดู: 286
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง โพส: 12 พ.ย. 2563 ดู: 251
ประกาศ สสจ.ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โพส: 12 ก.ย. 2562 ดู: 317

รูปภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลบ้านธิได้รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม


จัดซื้อจัดจ้าง 2565

เรื่อง
การขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบ้านธิ โพส: 06 ธ.ค. 2565 ดู: 195
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 1. ประกาศวงเงิน โพส: 07 พ.ย. 2565 ดู: 91
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 2. ประกาศ spec โพส: 07 พ.ย. 2565 ดู: 101
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kw. พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 3. ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า โพส: 07 พ.ย. 2565 ดู: 148
ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปี 2565 โพส: 27 มิ.ย. 2565 ดู: 131

17,666

ประชากรกลางปี 2563

2

แพทย์

116

บุคลากร

0

รพ.สต.


Link ที่เกี่ยวข้อง