โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  
***ประชาสัมพันธ์จากงาน IT จากข่าว กรณี โรงพยาบาลสระบุรี ถูกไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งเข้ารหัสฐานข้อมูล MIS ของโปรแกรมโรงพยาบาล และเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงินที่สูง เพื่อแลกกับการได้ข้อมูลคืน ซึ่งทำให้ข้อมูลในระบบ MIS ของโรงพยาบาล ทุกระบบหยุดชงัก ไม่สามารถรับบริการผู้ป่วยตามปกติได้นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ตรวจสอบ และตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต กับเครื่องสำนักงานที่เชื่อมต่อกับระบบ HosXP และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้ 1.ระมัดระวังการเปิด Link และไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ 2.ระมัดระวังเรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รู้จัก 3.ให้ความสำคัญกับการใช้ Anti-Virus 4.หากเห็นสิ่งผิดปกติในการใช้งาน ควรแจ้งงาน IT ให้ช่วยตรวจเช็คทันที 5.หลักเลี่ยงการใช้งาน File Sharing หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรเปิดใช้เท่าที่จำเป็นและจำกัดการเข้าถึงเท่าที่จำเป็น 6.ไม่ควรติดตั้งโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยตนเอง ควรให้ IT เป็นผู้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น จึงเรียนมาให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบคุณครับ

โรงพยาบาลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนนางสมสกุล เกียรติอนันต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

โรงพยาบาลบ้านธิตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง ระดับ F2 ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มี ไทลื้อ ไทยองและไทยวน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี 2568

พันธกิจ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข โดยประสานภาคีเครือข่ายนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ประกาศ...สถาณการณ์โควิด-19ประกาศ...ขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีจาก สปสช.


ขอขอบคุณ ผู้บริจาค เงินและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

รูปภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลบ้านธิได้รวบรวมกิจกรรมทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้าง 2563

เรื่อง
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 แบบ สขร.1 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 06 ส.ค. 2563 ดู: 165
ประกาศเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 63 โพส: 21 ก.ค. 2563 ดู: 173
ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มีนาคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 166
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 150
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โพส: 20 เม.ย. 2563 ดู: 181

17,890

ประชากรกลางปี 2561

3

แพทย์

121

บุคลากร

2

รพ.สต.


Link ที่เกี่ยวข้อง