โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โพส: 29 ก.ย. 2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์