โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ITA

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน เมษายน พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 01 พ.ค. 2563 ดู: 138
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 01 พ.ค. 2563 ดู: 139
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 13 มี.ค. 2563 ดู: 138
4 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 13 มี.ค. 2563 ดู: 134
5 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม พศ.2563 งบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ก.พ. 2563 ดู: 138

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :