โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ลำดับ เรื่อง วันที่ลง ดู
1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ก.ค. 2564 ดู: 267
2 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 16 ก.ค. 2564 ดู: 321
3 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ 16 ก.ค. 2564 ดู: 291
4 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลบ้านธิ 16 ก.ค. 2564 ดู: 296
5 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน ธันวาคม 2563 11 มี.ค. 2564 ดู: 303
6 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มกราคม 2564 11 มี.ค. 2564 ดู: 207
7 ขออนุมัติขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 11 มี.ค. 2564 ดู: 188
8 แผนเงินบำรุงและแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 17 ก.พ. 2564 ดู: 236

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :