โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง

โพส: 12 พ.ย. 2563

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่ครัว) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างต่อเวร 300 บาท - เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างต่อเวร 300 บาท - เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2563