โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 053 984325-6 ต่อ 101, 107, 301,302 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ

โพส: 11 พ.ย. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 053 984325-6 ต่อ 101, 107, 301,302 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ