โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ประกาศมาตรการป้องกันคอรับชั่นตามนโยบายเร่งด่วน

โพส: 16 พ.ย. 2560

ประกาศมาตรการป้องกันคอรับชั่นตามนโยบายเร่งด่วน