โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

โพส: 06 ก.พ. 2562

คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562