โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

กัญชา ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน กระทรวงสาธารณสุข

โพส: 08 ม.ค. 2563

? กลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา(Clarithronmycin,Ketoconazole,Ritonavir) ใช้ร่วมกัน :หัวใจเต้นเร็ว ชัก ความดันสูง ปวดศรีษะ ? ยารักษาโรคหัวใจ ลดความดัน(เช่น Amiodarone,Diltiazem,Verapamil,Atenolol,Propranolol เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน :ความดันต่ำ ช็อก ? ยาลดไขมัน (เช่น Simvastatin,Atorvastatin เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน :ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือน้ำตาล ? ยาจิตเวช (เช่น Fluoxetine,Sertraline, Amitriptyline เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน :หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ ? ยากันชัก(Phenytoin,Topiramate, Rufinamide) ใช้ร่วมกัน :ตากระตุก เดินเซ สูญเสียการรับรู้ตอบสนอง อาจเสียชีวิต ? ยาอื่นๆ เช่น Warfarin ใช้ร่วมกัน :เลือดออกผิดปกติ เช่น มีจ้ำเลือดที่ผิวหนัง ไอเป็นเลือด ปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น