โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

EB25 ข้อ 2 กรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โพส: 00 543

EB25 ข้อ 2 กรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข่าวสารจากหน่วยงานล่าสุด