โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

โรงพยาบาลบ้านธิ ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19

คลิก Download 74 โพส: 03 เม.ย. 2563

ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน และยั้บยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน กรอกรายละเอียดใบอนุโมทนาบัตรสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ที่...Click

ไฟล์เอกสารอื่น เพิ่มเติม :2014 All Rights Reserved | by: www.binarytheme.com