โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563 โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

โพส: 20 เม.ย. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม พศ.2563
โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563ข่าวสารจากหน่วยงานล่าสุด