โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ออกตรวจสุขภาพ นักเรียน และฉีดวัคซีน วันที่ 19/10/63

โพส: 19 ต.ค. 2563

ออกตรวจสุขภาพ นักเรียน และฉีดวัคซีน วันที่ 19/10/63