โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์ ในชุมชนบ้านธิ จ.ลำพูน

โพส: 27 พ.ย. 2563

ออกตรวจลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์ ในชุมชนบ้านธิ จ.ลำพูน