โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

Data Center ของโรงพยาบาลมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ได้มาตรฐาน

โพส: 23 พ.ค. 2565

Data Center ของโรงพยาบาลมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ได้มาตรฐาน