โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โพส: 24 พ.ค. 2565

วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔