โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์

โพส: 02 ส.ค. 2565

คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์