โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: [email protected]  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"

โพส: 21 ต.ค. 2565

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านธิ ได้จัดกิจกรรม "วันทันตสาธารณสุข" ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชีข่าวสารจากหน่วยงานล่าสุด