โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

เนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โรงพยาบาลบ้านธิได้จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โพส: 21 ต.ค. 2565

เนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ" โรงพยาบาลบ้านธิได้จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการดำเนินการถวายการตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ การดูแลสุขภาวะองค์รวม ทั้ง 4 มิติ และร่วมกันถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ และบริจาคอาหารให้กับสุนัขแมว ณ วัดป่าลาน ต.หวยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจาก รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว