โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
Email: admin@banthihospital.org  | Call: : 053-984325-6 Fax.104 | Country : THAI  

รายงานการประเมินความรับรู้ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

โพส: 10 ม.ค. 2565

รายงานการประเมินความรับรู้ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ